Thông tin Quy mô biệt thự, shophouse tại Athena Fulland Đại Kim

Tổng thể khu biệt thự, shophouse tại Athena Fulland Đại Kim gồm 04 lô đất ký hiệu: TT02, TT03, TT04 và TT07. Trong đó thông số quy hoạch cụ thể như sau:

* Ô đất TT2 có diện tích 6654m2 và có các hướng tiếp giáp sau:
- Phía Đông giáp đường phân khu rộng 21,5m và ô đất NT1.
- Phía Tây giáp đường nội bộ rộng 11,5m và các ô đất CT1, CT2, TT1.
- Phía Nam giáp đường nội bộ rộng 13,5m và ô đất TT3.
- Phía Bắc giáp đường nội bộ rộng 11,5m và khu dân cư.

* Ô đất TT3 có diện tích 3271m2 và có các hướng tiếp giáp sau:
- Phía Đông giáp đường phân khu rộng 21,5m và ô đất TH1.
- Phía Tây giáp đường khu vực rộng 30m.
- Phía Nam giáp đường nội bộ rộng 11,5m và các ô đất CT3, TT7.
- Phía Bắc giáp đường nội bộ rộng 13,5m và các ô đất CT1, TT2.

* Ô đất TT4 có diện tích 5911m2 và có các hướng tiếp giáp sau:
- Phía Đông bắc giáp đường nội bộ rộng 9,5m và ô đất CX2.
- Phía Tây Bắc giáp khu dân cư phường Đại Kim.
- Phía Đông Nam giáp đường nội bộ rộng 17,5m và ô đất CC2.
- Phía Tây Nam giáp đường phân khu rộng 21,5m và ô đất TT7.

* Ô đất TT7 có diện tích 13639m2 có các hướng tiếp giáp sau:
- Phía Đông giáp đường phân khu rộng 21,5m và ô đất NT1.
- Phía Tây giáp đường nội bộ rộng 12m và ô đất CT3.
- Phía Nam giáp đường nội bộ rộng 17,5m và ô đất CQ1.
- Phía Bắc giáp đường nội bộ rộng 11,5m và ô đất TT3.


Phối cảnh tổng thể quy hoạch dự án Athena Fulland Đại Kim
Phối cảnh tổng thể quy hoạch dự án Athena Fulland Đại Kim

Mặt bằng sắp xếp vị trí các phân khu thấp tầng tại Athena Fulland Đại Kim
Mặt bằng sắp xếp vị trí các phân khu thấp tầng tại Athena Fulland Đại Kim
1. Xây dựng nhà ở thấp tầng tại ô đất TT2.
Xây dựng các căn biệt thự song lập  tại ô đất TT2 với quy mô như sau:
+ Tổng số nhà : 40 nhà.
+ Tổng diện tích xây dựng : 3.076,80m2.
+ Số tầng : 03 tầng.

 Bố trí mặt bằng công trình tại ô đất TT2:
Ô đất TT2 là ô đất xây dựng nhà biệt thự song lập, các lô giữa được bố trí từng cặp nhà sát nhau và đối xứng nhau tạo thành một kiến trúc thống nhất. 
a. Nhà biệt thự song lập lô giữa:
Các nhà biệt thự song lập lô giữa là công trình 3 tầng, 3 mặt thoáng, có diện tích 1 tầng là 75m2. Các tầng được bố trí như sau:
+ Tầng 1: Gara, phòng khách, bếp, phòng ăn, vệ sinh nhỏ.
+ Tầng 2: 1 phòng ngủ master có phu vệ sinh và phòng thay đồ, 1 phòng ngủ thường có vệ sinh riêng.
+ Tầng 3: 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 khu vệ sinh chung, 1 sân phơi.

b. Nhà biệt thự song lập lô đầu hồi:
Các nhà biệt thự song lập lô đầu hồi là công trình 3 tầng, 3 mặt thoáng tiếp giáp với đường giao thông, có diện tích 1 tầng là 95m2. Các tầng được bố trí như sau:
+ Tầng 1: Gara, phòng khách, bếp, phòng ăn, vệ sinh nhỏ.
+ Tầng 2: 1 phòng ngủ master có phu vệ sinh và phòng thay đồ, 2 phòng ngủ thường có vệ sinh chung.
+ Tầng 3: 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 khu vệ sinh chung, 1 sân phơi.

2. Xây dựng nhà ở thấp tầng tại ô đất TT3.
Xây dựng các căn biệt thự song lập  tại ô đất TT2 với quy mô như sau:
+ Tổng số nhà : 20 nhà.
+ Tổng diện tích xây dựng : 1.541,20m2.
+ Số tầng : 03 tầng.

Bố trí mặt bằng công trình tại ô đất TT3
Ô đất TT3 là ô đất xây dựng nhà biệt thự song lập, các lô giữa được bố trí từng cặp nhà sát nhau và đối xứng nhau tạo thành một kiến trúc thống nhất. 
a. Nhà biệt thự song lập lô giữa:
Các nhà biệt thự song lập lô giữa là công trình 3 tầng, 3 mặt thoáng, có diện tích 1 tầng là 77m2. Các tầng được bố trí như sau:
+ Tầng 1: Gara, phòng khách, bếp, phòng ăn, vệ sinh nhỏ.
+ Tầng 2: 1 phòng ngủ master có phu vệ sinh và phòng thay đồ, 1 phòng ngủ thường có vệ sinh riêng.
+ Tầng 3: 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 khu vệ sinh chung, 1 sân phơi.
b. Nhà biệt thự song lập lô đầu hồi.
Các nhà biệt thự song lập lô đầu hồi là công trình 3 tầng, 3 mặt thoáng tiếp giáp với đường giao thông, có diện tích 1 tầng là 94,5m2. Các tầng được bố trí như sau:
+ Tầng 1: Gara, phòng khách, bếp, phòng ăn, vệ sinh nhỏ.
+ Tầng 2: 1 phòng ngủ master có phu vệ sinh và phòng thay đồ, 2 phòng ngủ thường có vệ sinh chung.
+ Tầng 3: 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 khu vệ sinh chung, 1 sân phơi.

3. Xây dựng nhà ở thấp tầng tại ô đất TT4.
Xây dựng biệt thự song lập, biệt thự đơn lẻ và nhà ở liền kề với quy mô như sau : 
+ Tổng số 38 nhà trong đó : 11 nhà biệt thự song lập, 25 nhà liền kề, 02 nhà biệt thự đơn lẻ.
+ Tổng diện tích xây dựng : 2.979,00m2.
+ Số tầng : 04 tầng đối với nhà biệt thự song lập và nhà biệt thự đơn lẻ, 05 tầng đối với nhà ở liền kề.

Bố trí mặt bằng công trình tại ô đất TT4
Ô đất TT4 được chia thành 2 khu và 1 lô riêng lẻ. Ô phía Đông Nam là đất xây dựng khu biệt thự 4 tầng. Ô đất phía Tây Bắc là khu đất xây dựng nhà liền kề 5 tầng.
a. Nhà biệt thự 
Các lô giữa được bố trí từng cặp nhà sát nhau và đối xứng nhau tạo thành một kiến trúc thống nhất. Các căn hộ đều có 3 mặt thoáng, diện tích 1 tầng từ 80,5m2-101,5m2. Các tầng được bố trí như sau:
+ Tầng 1: Gara, phòng khách, bếp, phòng ăn, vệ sinh nhỏ.
+ Tầng 2: 1 phòng ngủ master có phu vệ sinh và phòng thay đồ, 1 phòng sinh hoạt chung.
+ Tầng 3: 2 phòng ngủ, mỗi phòng có 1 khu vệ sinh riêng.
+ Tầng 4: 1 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 kho, 1 khu giặt phơi, 1 khu vệ sinh chung.
b. Nhà liền kề
Khu nhà liền kề được xây dựng 5 tầng, diện tích 1 tầng 75m2 được bố trí như sau:
+ Tầng 1: Gara, bếp, phòng ăn, vệ sinh nhỏ.
+ Tầng 2: 1 phòng ngủ có vệ sinh riêng, 1 phòng khách, 1 khu vệ sinh chung.
+ Tầng 3-4: Mỗi tầng có 2 phòng ngủ, mỗi phòng có 1 khu vệ sinh riêng.
+ Tầng 5: 1 phòng thờ, 1 phòng giặt, 1 sân phơi, 1 kho.

4. Xây dựng nhà ở thấp tầng tại ô đất TT7.
Xây dựng nhà ở liền kề với quy mô như sau: 
+ Tổng số nhà : 110 nhà.
+ Tổng diện tích xây dựng : 6.844,40m2.
+ Số tầng : 05 tầng.

Bố trí mặt bằng công trình tại ô đất TT7
Ô đất TT7 được chia thành 4 khu được xây nhà liền kề 5 tầng và các ô đơn  lẻ. Các căn giữa điển hình có diện tích 58m2 và 65m2 được bố trí như sau:
+ Tầng 1: Gara, bếp, phòng ăn, vệ sinh nhỏ.
+ Tầng 2: 1 phòng ngủ có vệ sinh riêng, 1 phòng khách, 1 khu vệ sinh chung.
+ Tầng 3-4: Mỗi tầng có 2 phòng ngủ, mỗi phòng có 1 khu vệ sinh riêng.
+ Tầng 5: 1 phòng thờ, 1 phòng giặt, 1 sân phơi, 1 kho.


Thông tin chính thức của website: http://www.athenafullands.net/.